RENTESTANDEN- UW RENTEVASTPERIODE!
Een belangrijke afweging die u moet maken is voor welke rentevastperiode u kiest. Het fixeren van de rentestand is erg afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren. Door de rente voor een langere tijd vast te zetten kiest u voor zekerheid. Verwacht u echter een verlaging van de rente, dan is het voor u wellicht prettiger om de rente voor een korte termijn vast te zetten of voor een variabele-instaprente te kiezen. Alle overwegingen zijn echter afhankelijk van de huidige actuele rentestanden. De Hypotheekaanbieder.nl geeft op deze pagina een kort overzicht van de rentestanden bij de meest voorkomende hypotheekvormen en rentevastperioden.

DE ACTUELE RENTESTAND IS VAN   

ACTUELE RENTESTAND


TIP! Graag willen wij u er ook op attenderen dat de laagste rente niet per definitie de goedkoopste is. In sommige hypotheekvormen zijn de kosten van de spaar/beleggingsverzekering verrekend in de rente (rente is namelijk aftrekbaar).

Lees meer over de rentevastperiode. of bekijk het totale hypotheekrente overzicht op www.rente-tarieven.nl.