WERKLOOSHEIDSVERZEKERING
Het risico van werkloosheid is niet altijd te verzekeren. Er zijn nu een aantal instanties die een aanvullende dekking bieden tegen het risico van werkloosheid. Vaak betreft het een zogenaamde woonlastenverzekering die ook dekking biedt bij arbeidsongeschiktheid. In geval van werkloosheid keert men veelal periodiek een bedrag uit om de woonlasten voor een deel op te vangen.