DE RECREATIEWONING HYPOTHEEK

De Hypotheekaanbieder.nl verzorgt eveneens de financiering van uw recreatiewoning. Het kopen van een recreatiewoning in Nederland kan een belegging zijn (als tweede woning) of uw recreatiewoning kan dienen als buitenhuis. Tegenwoordig komt het echter steeds vaker voor dat mensen een recreatiewoning als hoofdverblijf willen aanhouden. Voor het verkrijgen van een recreatiewoninghypotheek voor uw recreatiewoning gelden echter een aantal voorwaarden:

  • Woning moet op eigen grond staan, danwel op erfpacht met het recht van opstal.
  • Het maximale hypotheekbedrag bedraagt 100% 
  • De minimale hypotheeksom is EUR 23500.
  • Looptijd heeft een maximum van 20 jaar.


OVERIGE BEPALINGEN

De recreatiewoning wordt van origine gezien als luxe goed ,vandaar dat het slechts bij enkele geldverstrekkers mogelijk is om een gehele financiering te krijgen voor een dergelijke woning. Wanneer een woning niet dient als hoofdverblijf is de rente van de hypotheek bovendienniet aftrekbaar sinds de nieuwe belastingherziening 2001. Ook niet als u de financiering van deze woning via de hypotheek op uw hoofdwoning laat lopen. Dit hypotheekdeel wordt als consumptieve lening beschouwd (Box III) en is niet aftrekbaar.
Als u van uw recreatiewoning uw hoofdverblijf heeft gemaakt, kunt u de (hypotheek)rente in principe aftrekken van uw inkomen. Om door de fiscus als hoofdverblijf aangemerkt te kunnen worden, moet een woning wel het sociale middelpunt zijn. De feitelijke situatie is daarbij doorslaggevend. Dat u ergens anders staat ingeschreven doet niet ter zake.

Volg deze link voor de brontekst inzake het hoofdverblijf.
Volg deze link als uw recreatiewoning in het buitenland staat 
Volg deze link voor uitspraak belastingrechter.
Chalet kent geen belasting aftrek, zie uitspraak